ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКА НА НЕДВИЖИ ИМОТ

Какво ще направим за вас:

DHconsult ще изготви безплатна оценка и ще ви консултира при определянето нa реалната пазарна цена на предлагания имот към съответния момент и актуализирането й във времето спрямо пазарната конюнктура.
Ще организираме предварителен оглед на имота в удобно за вас време, който включва - професионално заснемане, видео – виртуална разходка из имота, измерване площите на помещенията, коректно попълване на подробна информация относно предимствата на имота;
Ежеседмично ще ви информираме за интереса към вашия имот от потенциални купувачи и ще обсъдим следващи стъпки в процеса;
Ще подготвим пълния набор от документи, необходими за сделката, включително ще изготвим и предварителен договор за покупко-продажба.
Ще бъдем до вас във всяка стъпка до окончателното изповядване на сделката пред нотариус и получаването на пълната сума от продажната цена на имота.

DHconsult ще осъществи масирана реклама на вашия имот, включваща:

рекламиране имота в сайта на DHconsult, в платените популярни портали за имоти, в специализирани печатни издания;
популяризирането му чрез социалните мрежи и бизнес контактите на DHconsult;
поставяне на трансперант и др.
Комисионата на агенция DHconsult е в размер на 3% с влючен ДДС от продажната цена, но не по-малко от 500 евро и се дължи при сключване на предварителен договор за покупко-продажба на имота или ако такъв липсва при изповядването на сделката пред нотариус.
Всеки клиент на DHconsult получава талон за отстъпка от 10% от комисионата за всяка следваща сделка.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Какво ще направим за вас:

DHconsult ще изготви безплатна оценка и ще ви консултира при определянето на реалната пазарна цена на предлагания имот към съответния момент и актуализирането й във времето спрямо пазарната конюнктура.
Ще организираме предварителен оглед на имота в удобно за вас време, който включва - професионално заснемане, видео – виртуална разходка из имота, измерване площите на помещенията, коректно попълване на подробна информация относно предимствата на имота;
Ежеседмично ще ви информираме за интереса към вашия имот от потенциални купувачи и ще обсъдим следващи стъпки в процеса;
Ще подготвим пълния набор от документи, необходими за сделката, включително ще изготвим и предварителен договор за покупко- продажба;
Ще бъдем до вас във всяка стъпка до окончателното изповядване на сделката пред нотариус и получаването на пълната сума от продажната цена на имота.

DHconsult ще осъществи масирана реклама на вашия имот, включваща:

рекламиране имота в сайта на DHconsult, в платените популярни портали за имоти, в специализирани печатни издания;
популяризирането му чрез социалните мрежи и бизнес контактите на DHconsult;
поставяне на трансперант и др.
Комисионата на агенция DHconsult е в размер на 3% от продажната цена, но не по-малко от 500 евро и се дължи при сключване на предварителен договор за покупко-продажба на имота.
Всеки клиент на DHconsult получава талон за отстъпка от 10% от комисионата за всяка следваща сделка.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Какво ще направи за вас DHconsult?

Ще ви спестим множество телефонни обаждания и излишни огледи;
Ще ви осигурим „личен“ брокер, който познава в детайли пазара на имотите във вашия район и ще ви консултира при определянето на реалната пазарна цена на предлагания имот към съответния момент и актуализирането й във времето спрямо пазарната конюнктура;
Ще организираме предварителен оглед на имота в удобно за вас време, който включва - професионално заснемане, видео – виртуална разходка из имота, измерване площите на помещенията, коректно попълване на подробна информация относно предимствата на имота;
Ежеседмично ще ви информираме за интереса към вашия имот от потенциални наематели през всички използвани от нас канали за отдаване и ще обсъдим следващи стъпки в процеса на отдаването му под наем;
Ще подготвим договор за наем, съобразен с вашите изисквания;
Ще подготвим приемо - предавателен протокол с подробно описание на инвентара и попълване данните на измервателните уреди.
Ще рекламираме имотът ви в сайта на DHconsult, в платените популярни портали за имоти, в специализирани печатни издания;
Ще въведем имота ви в голяма база данни с потенциални наематели и ще изготвим професионална оферта, която ще разпространим чрез социалните мрежи и бизнес контактите на DHconsult;
Комисионата на агенция DHconsult е в размер на 50% от първият месечен наем, но не по-малко от 100 евро и се дължи при сключване на договор за наем.
ВАЖНО!
В случай, че наемателят напусне имота по-рано от една година, DHconsult се задължава да намери нов наемател, без да се налага да плащате комисиона.
Всеки клиент на DHconsult получава талон за отстъпка от 10% от комисионата за всяка следваща сделка.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ НАЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Какво ще направи за вас DHconsult?

Ще ви осигурим „личен“ брокер, който познава в детайли пазара на имотите във търсените от вас райони и ще договори подходящата цена и условия при наемането на имот;
Личният ви брокер ще подбере най- подходящите имоти, по зададените от вас критерии, ще организира огледи за избраните имоти в удобно за вас време;
Ще подготви договор за наем, съобразен с вашите изисквания;
Ще подготви приемо- предавателен протокол с подробно описание на инвентара и попълване данните на измервателните уреди.
Комисионата на агенция DHconsult е в размер на 50% без ДДС от първият месечен наем, но не по-малко от 100 евро и се дължи при сключване на договор за наем.
Всеки клиент на DHconsult получава талон за отстъпка от 10% от комисионата за всяка следваща сделка.

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА СДЕЛКА

Ако сами сте намерили подходящия имот или купувач за вашия имот, ние ще ви помогнем да финализирате сделката.

ЗА ТАЗИ УСЛУГА ВИЕ НЕ ДЪЛЖИТЕ КОМИСИОНА!

Какво ще направим за вас, ако сте продавач:

Опис на всички необходими документи за нотариалното изповядване на сделката, дължими от собственика на имота – 26 лв.
Набавяне на всички необходими документи за нотариалното изповядване на сделката от държавни и общински институции – 170лв.
Изготвяне на депозитна разписка за капариране на недвижим имот – 80 лв.
Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 260лв.
Присъствие и консултация при изповядване на сделката пред нотариус – 98 лв.
Изготвяне на приемо-предавателен протокол за предаване на владението на недвижим имот, включително опис на обзавеждането и всичко, което е договорено между купувач и продавач – 125лв.
- присъствие от страна на консултант на DHconsult при предаване на владението на недвижим имот – 35 лв.
Може да спестите до 25% от таксите, ако се възползвате от пакетна цена „ПРОДАВАЧ“- 593 лв. – включва всички изброени по-горе услуги.

Какво ще направим за вас, ако сте купувач:

Обстоятелствена проверка относно собствеността на имота от първия собственик до последния – 330 лв.
Проверка за тежести върху имота от Агенцията по вписвания;
- компютърна справка – 24 лв.
- писмен документ с подпис и печат от Агенцията по вписвания - 120 лв.
Изготвяне на депозитна разписка за капариране на недвижим имот – 80 лв.
Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба – 260лв.
Присъствие и консултация при изповядване на сделката пред нотариус – 98 лв.
Изготвяне на приемо-предавателен протокол за предаване на владението на недвижим имот, включително опис на обзавеждането и всичко, което е договорено между купувач и продавач – 125лв.
- присъствие от страна на консултант на DHconsult при предаване на владението на недвижим имот – 35 лв.
Може да спестите до 25% от таксите, ако се възползвате от пакетна цена „КУПУВАЧ“- 820 лв. – включва всички изброени по-горе услуги.
Забележка: посочените цени са с включен ДДС и не включват държавни, общински и др. такси, които се заплащат допълнително при сключване на договор за поръчка.

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ

Предимства за сключилите договор за управление на имот с агенция DHconsult:

Постоянна заетост на имота;
Стриктно получаване на месечния наем;
Гаранции за плащане консумативите на имота;
Редовна актуализация на наема спрямо пазарните условия;
Безплатна застраховка на имота.

Примерна оферта

Нашето предложение е ориентирано към собственици, които имат идеята да дават своите имоти под наем, но нямат нужното време и възможност за това.

DHconsult ще ви даде спокойствие, като ви осигури професионалано, надеждно и ефикасно управление на вашата собственост на конкурентна цена.

Какво предлагаме?

1. Изготвяне на инвентарен списък.
2. Почистване на апартамента – след всеки наемател - за сметка на собственика.
3. Организиране на текущи ремонти, ако е необходимо - за сметка на собственика.
5. Плащане на данък сгради, такса смет и консумативи (електричество, вода, парно, кабелна телевизия, интернет, такси за СОТ и др.) - за сметка на собственика или за сметка на наемателя.
6. Отдаване имота под наем на трети лица.
7. Реклама и маркетинг на имота.
8. Месечен отчет за състоянието на имота и своевременното плащане на консумативите от страна на наемателите: изпраща се по електронна поща веднъж месечно.
9. Събиране на месечния наем.
10. Безплатна застраховка на имота.
11. Безплатна консултация за освежаване на интериора с цел повишаване цената на имота.

Нашите изисквания

Сключване на договор за управление на имот с DHconsult.
Предоставяне на нотариално заверено пълномощно за отдаване под наем на имота на управителя на DHconsult или друго доверено на собственика лице.
Копие от последните платени сметки.
Абонатните номера на партидите и имената на титуляра.
Телефон и e-mail на собственика.

Цена

Когато имотът се отдаде за период от минимум една година Вие плащате 50% от първият месечен наем и 10% от брутния месечен наем всеки следващ месец.
В случай, че наемателят освободи имота преди изтичане на едногодишния срок, DHconsult се задължава да отдаде имота безплатно, т.е. без да се налага да плащате 50% от първия месечен наем.
Забележка: за всеки клиент се изготвя индивидуална оферта, съобразена с нуждите му и се договаря размерът на месечната комисиона.

За повече информация:

при интерес от страна на Собственик на имот може да проведем среща за допълнително уточняване и разясняване на детайлите в офиса ни на ул. Г. С. Раковски 163А
всеки клиент може да получи стандартния ни Договор за Управление по e-mail при заявен интерес на office@dhconsult.bg или тел. 02 98 00 322; 0887 61 30 33

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

ЗА ТАЗИ УСЛУГА ВИЕ НЕ ДЪЛЖИТЕ КОМИСИОНА!

ЗА ПРОДАВАЧИТЕ:

Ще Ви помогнем да извлечете потенциала на имота и така ще можете да го представите по-атрактивно.
Ще направим схема за преустройства, променяща разпределението на апартамента Ви, както и ще предложим полза от пространството му за оформянето на отделни кътчета, които могат да се използват за различни функции.
Ще изготвим схеми с различни варианти на обзавеждане, които ще помогнат за визуалната представа на имота за клиентите.

Юридически услуги:

регистрация на ЕТ, ЕООД, ООД и др.;
подготовка и окомплектоване на документация за участие в обществени поръчки;
подготовка на документи за участие в европейски проекти.

Счетоводни услуги:

водене на фирмено счетоводство.

Застраховки:

сключване на всички видове застраховки, предлагани на българския пазар;
избор на вида застраховка и избор на рисковете, осигуряващи адекватно застрахователно покритие;
оценяване и селектиране на най-добрите условия, предлагани от застрахователните компании;
сключване, администриране и подновяване на застрахователните полици;
консултации и съдействие при необходимост от промяна на действащите в момента застрахователни полици;
оказване на помощ при завеждането и ликвидация на възникнали щети до получаване на обезщетението.

ЗА КУПУВАЧИТЕ:

Какви са необходимите документи, с които трябва да са придружени строежите?
Каква е цената за ремонт, ако е необходим такъв?
Възможно ли е да се реализира технически дадено преустройство?
Как може да се смени предназначението на помещение и при какви условия?
Как да откриете парцела, който отговаря на Вашите критерии?
chevron-upchevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram